Logo
Хөрөнгө оруулагчдад үзүүлэх төрийн үйлчилгээ

Цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал

Системд нэвтрэх

Шинэ сэргэлтийн бодлого
Хөрөнгө оруулалтын орчны цогц шинэчлэл

МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧУУЛГАН

Нэг цэгийн үйлчилгээний төв

“Нэг цэгийн үйлчилгээний төв”-ийг байгуулсанаар хөрөнгө оруулагчдад үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг нэг дороос, хурдан шуурхай хүргэж, цаг хугацааг хэмнэж, цаашилбал, хөрөнгө оруулагчдын сэтгэл ханамжид эерэгээр нөлөөлж, итгэлийг сэргээн шинэ болон дахин хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх боломжийг бүрдүүлж байна.

199+
Тодорхойлолт
577+
Лавлагаа
100+
Хэрэглэгч
500+
Нийт авсан үйлчилгээ

Хамтран Ажиллаж Буй

Төрийн байгууллагууд

Хэрэглэгчийн бүртгэл